Puheterapia

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään auttamaan asiakkaan kommunikointikykyä. Sanahelinässä puheterapia-asiakkaina ovat lapset.

Puheterapeutin apua voidaan tarvita, jos lapsen puhe on sen verran epäselvää, että se haittaa hänen ymmärretyksi tulemista. Lapsella voi olla myös vaikeutta löytää tarvitsemiaan sanoja, muodostaa ymmärrettäviä lauseita tai ymmärtää itse hänelle suunnattua puhetta. Joskus lapsella on haasteita olla vastavuoroisessa kontaktissa toisen kanssa. Lapsen puheessa esiintyvät äännehäiriöt ovat myös joskus haittaamassa lapsen sanallisia vuorovaikutustilanteita.

Puheterapia on lapsen oma tärkeä hetki. Sanahelinässä puheterapiassa lähdetään liikkeelle lapsen vahvuuksista ja puheterapian tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan aina yhteistyötä lapsen lähiverkoston kanssa.

Terapiamenetelminä käytetään monipuolisesti leikki- ja pelimateriaaleja sekä taitojen kasvaessa myös tehtävätyyppistä toimintaa.