Puheterapeutti

Puheterapeutti

Olen toiminut puheterapeuttina julkisella puolella 30 vuotta ja aloittanut yksityisenä toiminnanharjoittajana 1.1.2023.
Kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta teen alihankintana Kieli ja Mieli Oy:lle. Asiakkaaksi voi tulla myös itsemaksavana tai vakuutusyhtiön kustantamana. Puheterapian lisäksi teen kielellistä arviointia sekä lyhytjaksoista ohjausta ja konsultaatiota. Ammattitaitoani ylläpidän ja kehitän osallistumalla täydennyskoulutuksiin ja käymällä säännöllisesti työnohjauksessa.

Työotteeni on lasta ja perhettä kuunteleva ja kunnioittava. Hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä on tärkeä perusta puheterapian onnistumiselle.

Puheterapeuttina haluan olla tukemassa lapsen ja vanhempien yhteistä matkaa kohti helpompaa ja antoisampaa vuorovaikutusta.

Img 9127

Kirsi Ikävalko, laillistettu puheterapeutti, FM.