Etusivu

Sanahelinää – Puheterapiapalvelu Lahdessa

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään auttamaan asiakkaan kommunikointikykyä. Sanahelinässä puheterapia-asiakkaina ovat lapset.

Puheterapia on lapsen oma tärkeä hetki. Sanahelinässä puheterapiassa lähdetään liikkeelle lapsen vahvuuksista ja puheterapian tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Tavoitteiden toteutumiseen tarvitaan aina yhteistyötä lapsen lähiverkoston kanssa.

 

Kirsi Ikävalko, laillistettu puheterapeutti, FM.

Olen Kirsi Ikävalko (laillistettu puheterapeutti, FM) ja olen toiminut puheterapeuttina julkisella puolella 30 vuoden ajan. Yksityisenä toiminnanharjoittajana olen aloittanut vuoden 2023 alusta.
Kelan kustantamaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta teen alihankintana Kieli ja Mieli Oy:lle.

Asiakkaaksi voi tulla myös itsemaksavana tai vakuutusyhtiön kustantamana. Puheterapian lisäksi teen kielellistä arviointia sekä lyhytjaksoista ohjausta ja konsultaatiota. Ammattitaitoani ylläpidän ja kehitän osallistumalla täydennyskoulutuksiin ja käymällä säännöllisesti työnohjauksessa.